CSR – Internationale Wettelijke Registers

CSR - Internationale Wettelijke Registers Arbeidsveiligheid en Gezondheid

Bij het opstarten van een nieuw project of bedrijf in het buitenland kunt u te maken krijgen met operationele en gerechtelijke beperkingen. TOP heeft sinds 1989 een bewezen staat van dienst opgebouwd in internationale zaken wat betreft arbeidsveiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (vgwm). Samen met ons internationale netwerk van QA en OH&S experts hebben wij onze kennis vertaald in dynamische wettelijke registers voor meer dan 50 landen.

legal registers

Dynamische Wettelijke Registers

Onze VGWM wettelijke registers omvatten de lokale en landelijke VGWM wetgeving, welke verder gespecificeerd kan worden op basis van sector, industrie, algemene en lokale bedrijfsactiviteiten en geïdentificeerde VGWM risico’s.

Met behulp van een assessment worden algemene en/of lokale bedrijfsactiviteiten en VGWM risico’s geïdentificeerd. Op basis van de uitkomst wordt relevante wetgeving geïnventariseerd en onderverdeeld per VGWM categorie.

Wet- en regelgeving wordt toegelicht en specifieke of noe- menswaardige artikelen worden uitgelicht.

Dit alles wordt gepresenteerd in een overzichtelijk en makkelijk te gebruiken MS Excel register. Voor de gebruiker zal het duidelijk zijn welke wet- en regelgeving van toepassing is. Dit zal de bewustheid vergroten en het risico op non-compliance verlagen.

Implementatie

De ultieme impact van een effectief wettelijk register ligt in de kennis en praktische benadering op operationeel niveau. Hier is waar compliance wordt getoetst. Wij waarborgen compliance (naleving) via training, begeleiding en effectieve compliance checks.

Training

TOP kan implementatiebegeleiding en training bieden op alle internationale niveaus en in de lokale taal.

Online

TOP legt de laatste hand aan een online tool met checklists, die te gebruiken zijn door bedrijfsvertegenwoordigers. Compliance checks kunnen gemakkelijk gedaan worden en nemen niet veel tijd in beslag. Grafieken op het dashboard geven te allen tijde sterke en zwakke punten aan, waardoor het mogelijk wordt snel in te grijpen zonder tijdrovende analyses. Het dashboard is ook geschikt om trends en KPI scores te identificeren

Onderhoud

TOP draagt er zorg voor dat onze klanten te allen tijde gebruik kunnen maken van actuele wettelijke registers. Nieuwe, gewijzigde en toekomstige wet- en regelgeving wordt direct verwerkt in de wettelijke registers.

“OUR CHOICE TO WORK WITH TOP WAS BASED ON OUR NEED FOR A PARTNER WITH A PROVEN INTERNATIONAL TRACK RECORD IN HEALTH & SAFETY, WHO WE COULD TRUST TO PUSH THE BOUNDARIES AND CHALLENGE THE ACCEPTED NORMS AND RESTRICTIONS WHEN WORKING GLOBALLY”

Simon Head, Head of Health & Safety Fujitsu

Uw voordelen

  • Internationale dekking, business case georiënteerd;
  • Toegang tot actuele en relevante wet- en regelgeving;
  • Naleving van ISO 45001 en globale maatschappelijke verantwoorde eisen;
  • Globale standaard, lokale toegepast
  • Gemakkelijke integratie in bestaand VGWM managementsysteem;
  • Visualisatie van sterktes en zwaktes te allen tijde;
  • Makkelijk uit te breiden naar milieuwetgeving.

Investering

De investering is afhankelijk van duur, locatie en het totaal aan benodigde activiteiten. Zodra deze bij ons bekend zijn kunnen wij u voorzien van een gedetailleerd voorstel.

UP TO DATE OH&S LEGAL REGISTERS – IMPLENTATION GUIDANCE & TRAINING – ONLINE DASHBOARD & COMPLIANCE CHECK

    Meer informatie?