RI&E Tool

Risico inventarisatie & evaluatie. Praktisch en levend.

De RI&E wordt vaak gezien als de basis van een effectief en gezond arbo- & gezondheidsbeleid. Toch worden er nog RIE’s zelfstandig door (externe) veiligheidskundigen uitgevoerd en gerapporteerd. krijg dat maar eens omgebogen naar actief beleid!

RIEtool

Introductie
Een RI&E is een levend document en de vorm is vrij. Toch zien we dat de meeste RI&E’s nog statische rapporten zijn met een versiedatum, opgesteld door een externe veiligheidskundige. Wij geloven dat een RI&E echt dynamisch kan zijn en tot stand kan komen in actieve samenwerking met de werkvloer.

TOP beschikt daarom over een uniek RI&E concept dat samen met onze klanten is opgesteld. Hiermee hebben wij een instrument ontwikkeld wat uniek is te noemen, omdat het de eerste RI&E is die niet statisch maar geheel dynamisch is. De vorm is geen rapport, maar een duidelijke over- zichtstabel waarop in één oogopslag de verbetergebieden te herkennen zijn.

Vorm
De vorm bestaat uit een RI&E overzichtstabel, die gevoed wordt door onderliggende en actief gelinkte inventarisatielijsten. TOP zorgt ervoor dat er – samen met de klant – een volledige en up to date overzichtslijst en inventarisatielijsten komt. Vervolgens kunnen onze experts deze RI&E voor u uitvoeren en invullen. De inventarisatielijsten zijn ook uiterst geschikt als audit-lijsten, inspectierondes, etc. waarna de output weer verwerkt kan worden in de RI&E zelf. Altijd up-to-date en altijd volledig!

Inhoud
De RI&E is opgebouwd aan de hand van de verplichte onderdelen uit Arbo informatieblad 1 en kan gemakkelijk uitgebreid worden met thema’s uit Arbocatalogussen zoals bijv. ‘werken nabij water’ of ‘Scheepsbouw- & Reparatie / 5 x beter’.

Laten doen, of: zelf doen!
Maar: delen van de RI&E kunnen ook door uzelf worden ingevuld of later aangevuld. U kunt zelf een inventarisatie naar bij- voorbeeld fysieke belasting uitvoeren en de uitslagen hiervan in het betreffende inventarisatieblad invullen. TOP bewaakt dan of alle punten voldoende zijn ingevuld. U kunt later ook verbeteringen invullen, zodat een onderwerp dat eerst rood of geel scoorde, daarna groen scoort. De TOP RI&E is door een extern deskundige getoetst en goed bevonden.

“IF I HAD 7 DAYS TO CUT DOWN THIS TREE, I WOULD SPEND 6 DAYS ON SHARPENING THE AXE”.

– Abraham Lincoln

Uw voordelen

1. Een actief en levend RI&E document;
2. Volledigheid, coördinatie en oplevering wordt nauwkeurig verzorgd door onze ervaren veiligheidskundigen;
3. Directe betrokkenheid door medewerkers en staf;
4. Verbetergebieden goed zichtbaar, waardoor focus op hetgeen belangrijk is;
5. U kunt de inventarisatie eventueel zelf uitvoeren;
6. De inventarisatielijsten zijn geschikt voor meerdere doelen en ze leiden altijd tot nieuwe input voor de RI&E
7. Een RI&E die getoetst en conform de wet is.

Investering

De investering is afhankelijk van de bedrijfsgrootte en aandachtsgebieden. Desgewenst kan ook het instrument zelf worden afgenomen, zodat u het zelf verder uitvoert.

Download het productleaflet

    Meer informatie?