Nl Engels
← Terug
Consultancy

BRL 9320 voor asfalt van Bouwend Nederland

Services: BRL 9320

Balans vinden tussen het beschermen van de bodemkwaliteit voor mens en milieu.

Klant

Vakgroep Bitumineuze Werken (VBW), onderdeel van Bouwend Nederland

Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer

Probleem

Als opvolger van het Bouwstoffenbesluit (BsB) is het Bbk op 1-1-2008 in werking getreden. Het doel van het Bbk is duurzaam bodembeheer. Dat wil zeggen: een balans vinden tussen bescherming van de bodemkwaliteit voor mens en milieu, én gebruik van de bodem voor maatschappelijke ontwikkelingen zoals woningbouw of aanleg van wegen.

Plan

Het Bbk is van toepassing op de hele bouwstoffenketen. Alle schakels in de keten moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die het Bbk aan bouwstoffen stelt. Dit betekent concreet dat het Bbk alleen betrekking heeft op steenachtige materialen. Voorbeelden hiervan zijn beton, asfalt, dakpannen en bakstenen.

Uitvoering

Alle asfaltproducenten in Nederland zijn derhalve gebonden aan het toepassen van goedgekeurde samenstellende bouwstoffen voor de productie van asfalt. Hiertoe is door TOP / NCOB een lijst samengesteld van toe te passen bouwstoffen (OPWA = Omschrijving Productgroep Warm Asfalt). De meeste recente versie van deze OPWA is altijd via onze website te downloaden. De basis voor deze lijst is o.a. onderzochte asfaltmengsels (vanaf 1999 tot heden) en is gebaseerd op de milieu hygiënische analyses enerzijds en de bijbehorende mengselsamenstelling en samenstellende bouwstoffen anderzijds. Dit bestand is dynamisch en wordt continue aangepast en levert informatie op over de hoeveelheid waarin bepaalde samenstellende bouwstoffen (of groepen van samenstellende bouwstoffen) kunnen worden toegepast. Op basis van de vergaarde informatie kan, op basis van mengselsamenstelling, een uitspraak worden gedaan of deze samenstelling onder NL BSB® geproduceerd mag worden of niet.

Hoe verloopt het verder?

Samenvattend kan gesteld worden dat o.a. uit onderzoeken is gebleken dat het asfalt in Nederland in milieuhygiënisch opzicht een prima product is!
Dit is een doorlopend project van TOP.

Hulp nodig bij het verbeteren van jouw organisatie?

Neem contact op en ontdek hoe we jouw bedrijf kunnen helpen bij het verbeteren van kwaliteit, gezondheid, veiligheid, duurzaamheid en personeelsoplossingen.

Neem contact op

Gerelateerde projecten

ISO 9001 opfriscursus & audit voor Damen Bekijk case study →
ISM Audits en DPA voor De Hoop Bekijk case study →
HSEQ support voor Valveco Bekijk case study →