FMECA/ HAZID/ HAZOP/ SIMOPS sessies

FMECA/ HAZID/ HAZOP/ SIMOPS sessies

Sinds 1989 hebben TOP consultants kennis en ervaring opgebouwd in het behandelen van (project) risico’s en gevaren in uw markt. Het succes ligt volgens ons in het faciliteren van goed georganiseerde sessies voorafgaand aan een project, waarin risico’s en gevaren gedetailleerd worden geregistreerd en, nog belangrijker, dat deze worden geïdentificeerd en geaccepteerd door alle stakeholders.

Hazid,jpg

Introductie

Identificatie en het assessment van gevaren en simultane operaties in een vroeg stadium van een project zorgt voor essentiële input in een fase van het project waar herontwerp of veranderingen een relatief kleine impact hebben, uitgedrukt in tijd, geld en middelen. Wij starten altijd met een studie in een multidisciplinaire setting en volgen daarin een gestructureerde aanpak. Deze aanpak is een sleutel voor uw succes en heeft zich al vele malen bewezen bij klant- & projectorganisaties over de hele wereld.

De doelstelling van deze studie is het kunnen vaststellen of er vervolgens een HAZID, HAZOP of FMECA moet worden uitgevoerd. Onze ervaren consultants bepalen dit vervolgens samen met onze klanten, op basis van de feitelijke casus en de gewenste uitkomst.

Preparatie fase

Hier stellen we de scope vast, de vereiste disciplines en creëren een ‘landscape’ van te onderzoeken gebieden.

Matrix fase

In deze fase vullen we de matrix zo veel mogelijk met risico’s, gevaren en de consequenties daarvan. Ervaring leert dat deze fase essentieel is om concreet te blijven bij de sessies en het levert veel tijdwinst op. Wij zorgen voor tijdige uitnodigingen voor iedere deelnemer met daarin gerichte voorbereidingen. Dit noemen wij de ‘Session Charter’.

Sessie(s)

We starten met instructies over structuur, proces en de do’s & dont’s. Vervolgens leiden het onderwerp in met voorbeelden, tekeningen, foto’s, en video’s als mindset op het onderwerp en gewenste uit- komst voor de deelnemers. Deze introductie vergroot kennis op voorhand van het onderzoek en brengt de focus aan voor iedereen in dezelfde richting. Tijdens de laatste sessie begeleiden wij het team op een manier dat ze de vertaalslag kunnen maken naar risicomanagement procedures.

Afterwork & Delivery

Na de laatste sessie zullen er samenvattingen en overzichten gemaakt worden gebaseerd op de uitkomst van de assessments. Een evaluatieve sessie is inbegrepen in het gehele traject.

“IF I HAD 7 DAYS TO CUT DOWN THIS TREE, I WOULD SPEND 6 DAYS ON SHARPENING THE AXE”.

Abraham Lincoln

Uw voordelen FMECA/ HAZID/ HAZOP/ SIMOPS sessies

  • U voldoet volledig aan de wettelijke verplichtingen van RA’s;
  • Procesveiligheid die resulteert in reductie van project- & operationele kosten;
  • Vroegtijdige identificatie van gevaren en risico’s door toepassing van wet & regelgeving en stakeholder analyses;
  • Minimaliseren van opstartproblemen en problemen tijdens de uitvoering;
  • Kennisdeling tijdens de sessies en leren van verschillende disciplines;
  • TOP garandeert u een ervaren sessiebegeleider vergezeld met een expert voor het registreren van alle uitkomsten.

Investering

De investering is afhankelijk van duur, locatie en het totaal aan benodigde activiteiten. Zodra deze bij ons bekend zijn kunnen wij u voorzien van een gedetailleerd voorstel.

    Meer informatie?