ISO 45001 verwacht in Maart

ISO 45001 verwacht in Maart

De laatste versie van ISO 45001 is goedgekeurd met 93% van de stemmen, heeft ISO bekendgemaakt. Er staat niets de publicatie van de nieuwe ISO-norm in maart in de weg. De certificatieaudits kunnen worden uitgevoerd volgens de FDIS-versie (Final Draft International Standard), maar de daadwerkelijke certificaten worden pas na publicatie van de norm verstrekt. De FDIS is de definitieve tekst en daar kunnen geen wijzigingen meer in worden aangebracht.

Speciaal voor organisaties die al aan de slag willen en hun arbomanagementsysteem (in combinatie met het milieumanagementsysteem) willen aanpassen aan de nieuwe normen, heeft SCCM een informatieblad gemaakt over de invoering van ISO 45001 en de overgang van OHSAS 18001 naar ISO 45001. Op basis van de ISO/FDIS 45001 heeft SCCM het concept certificatieschema ISO 45001 opgesteld. Deze versie kan door certificatie-instellingen worden gebruikt om audits uit te voeren op basis van de FDIS-versie. Het definitieve certificatieschema ISO 45001 wordt gepubliceerd wanneer de Nederlandse vertaling van ISO 45001 beschikbaar is. Voor verder informatie kunt u kijken op www.sccm.nl.

Maar natuurlijk heeft TOP ook al haar huiswerk af; checklisten voor gap analyses liggen klaar én de eerste ISO 45001 introductietrainingen worden al gegeven bij onze klanten. U weet precies waar u aan toe bent. Wilt u ook niet voor verassingen staan óf achter de meute aanlopen? Neem contact met ons op, zodat u dit proces met een ervaren partner kunt doorlopen.

Share: