TOP model

Consultancy

Sinds 1989 heeft TOP de juiste mensen, methoden en middelen gekozen om samen met onze klanten impact te bereiken, om echt iets te bereiken. De expertise van TOP ligt in het hart van de organisatie; de core business en de optimale ondersteuning van de stafafdelingen. Samen vertalen we uw ambities naar duidelijk beleid, zichtbaar risico- en procesbeheer en uiteindelijk een soepel en effectief operationeel proces.

Om ambities om te zetten in effectieve en duurzame resultaten, vinden wij dat er aandacht moet worden besteed aan drie belangrijke pijlers in elke organisatie: processen, risico- en procesbeheer en het beleid. Deze zijn vaak niet op elkaar afgestemd of in de juiste verhouding tot elkaar.

Bij TOP willen we onze klanten uitdagen. Geen tijdelijke kortetermijnverbeteringen, maar veranderingen die duurzaam zijn en op een gestructureerde manier bijdragen aan de continuïteit van uw bedrijf; Samen Impact Realiseren!

 “Realizing Impact Together!”

Onze Aanpak

Iedereen die structureel wil verbeteren, moet zich openstellen voor structurele veranderingen. Duurzame verbetering van bedrijfsactiviteiten of processen begint op alle niveaus. Geen symptoomcontrole, maar pak de bron aan! TOP helpt uw organisatie de oorzaak van het probleem te achterhalen, waarna we een plan van aanpak opstellen dat past bij de missie en visie van de organisatie. We gaan altijd voor structurele verbetering! We voeren eerst een (gap-) analyse uit van het probleem (‘ist’) en de gewenste situatie (‘soll’). Op basis van deze kloof wordt een praktisch actieplan gepresenteerd. Elke afzonderlijke stap in dit actieplan is een stap in de richting van ons doel.

Voor onze standaardproducten is TOP voorbereid en uitgerust om direct te starten. We zijn proactief en beginnen meteen. Waarom wachten om de eerste stappen te zetten?

behavior

Gedrag & Motivatie

Safety Awareness / Risk Management Training (also in e-learning available!)
Incident Investigation Training
Internal Auditting
Training Transparent Leadership
Training LEAN for Projectteams Training

Beleid

Hoshin Kanri Matrix (3 year stretched goals, yeargoals, actions, kpi’s)
Business SWOT Analysis
Stakeholder Analysis
(OH&S and Environmental) Legal Assessment
Safety Culture Assessments (e.g. NEN SafetyCultureLadder)

process
policy

Proces

Gap analysis ISO 9001/ 45001/ 14001
Gap analyses ISO 50001 Energy Management

Operationeel

RI&E
HAZID / HAZOP / FMECA/ SWOT
Critical Equipment Assessment
Bridge Manuals (SOPEP, CSM, BWM, SEEMP, GMP, SOLAS)
ISM/ ISPS Audits
Vessel Suitability Audits
OVID / CMID

operation

We work together

We realiseren deze impact altijd samen met onze klant. Sinds 1989 heeft TOP de juiste mensen, methoden en middelen gekozen om samen met onze klanten impact te bereiken, om echt iets te bereiken. De expertise van TOP ligt in het hart van de organisatie; de core business en de optimale ondersteuning van de stafafdelingen. Samen vertalen we uw ambities naar duidelijk beleid, zichtbaar risico- en procesbeheer en uiteindelijk een soepel en effectief operationeel proces.

Het realiseren van een duurzame inzet van mensen en middelen is ons doel. We vertalen dit in effectieve veiligheid, betrouwbaarheid van apparatuur en middelen en duurzaam milieubeheer.

We gebruiken beproefde methoden en standaarden of bekende instanties zoals ISO / LEAN / DISC / IMO / Covey / Hearts & Minds om de juiste basis te bepalen. Binnen onze aanpak mensen zo betrekken dat ze gemotiveerd zijn om het juiste gedrag te tonen dat past bij uw organisatie en de ambitie. Misschien is onze beste sleutel tot succes wat we Operational Discipline noemen: de juiste dingen doen & de dingen goed doen.

TOP wil:

 • De huidige structuur en cultuur van uw organisatie begrijpen.
 • U op de hoogte stellen van gedragsverandering, ondersteuning en begeleiding om de veranderingen te begeleiden en dienovereenkomstig te verbeteren.
 • Motiveren en betrekken van mensen bij uw bedrijf en de juiste hulpmiddelen verstrekken om dit aan te pakken.
 • U ondersteunen met expertise binnen de SHEQ-consultancy

Waar kunt u ons voor inzetten?

 • Eigenlijk alle SHEQ/OHS gerelateerde onderwerpen
 • Het begeleiden en ondersteunen van veranderingen binnen uw organisatie
 • Versterking van uw positie binnen uw branche
 • Training en coaching van personeel en management om eerder afgesproken doelen te bereiken
 • De begeleiding / audit van ISO-certificering
 • Project / Incident / Verandering / Compliance en Risk & Opportunity Management
 • Een veiligheidscultuur creëren

  Meer informatie?