Medewerker Verkeersbeheersing – Noord Brabant

Introductie

• Onze opdrachtgever is op zoek naar een ervaren Medewerker Verkeersbeheersing die samen met het team een substantiële bijdrage wil leveren aan de bereibaarheid, veiligheid en leefbaarheid van de omgeving.

Organisatie

• Je maakt onderdeel uit van de afdeling Verkeer, Milieu en Duurzaamheid.

• Deze afdeling bestaat uit specialisten op het gebied van verkeer, milieu en duurzaamheid. Zij staan voor een integrale aanpak van de gezonde, duurzame, klimaat neutrale, bereikbare en toekomstbestendige stad. Zij werken onder andere aan slimme mobiliteitsconcepten, emissie vrije mobiliteit, duurzame energieopwekking, en verbetering van de bereikbaarheid van de stad, samen met partners in de stad.

• Het team verkeersbeheersing bestaat uit 4 personen en samen met hen draag jij bij aan de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in de stad

Functie

Als verkeersbeheerser houd je je bezig met het efficiënter inregelen van de verkeersdoorstroming in de stad.

• Je verricht regeltechnische werkzaamheden om te komen tot een integraal ontworpen verkeerslichtenregeling op kruispunt- en netwerkniveau;

• Je helpt mee bij de verdere ontwikkeling en realisatie van ITS applicaties voor de iVRI’s;

• Je helpt mee aan het operationeel krijgen van nieuwe toepassingen in de vri centrale waarmee we een bijdrage leveren aan de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheidsdoelen van de stad;

• Je brengt jouw regeltechnische kennis in binnen grote projecten zoals de herinrichting van de Vestdijk en realisatie van nieuwe HOV lijnen;

• Je levert jouw bijdrage aan projecten die voortkomen uit het regionale bereikbaarheidsakkoord en vanuit Smart Mobility dat een prominente plaats heeft binnen de afdeling.

• Je voert diverse werkzaamheden uit met ons nieuwe regionale verkeersmodel BBMA.


Functie-eisen

• Je hebt een hbo werk- en denkniveau op het gebied van verkeersbeheersing en hebt minimaal 3 jaar ervaring in het vakgebied;

• Je kan je goed verwoorden, zowel mondeling als schriftelijk, je presenteert vlot en luistert goed waarbij je begrip toont voor conflicterende belangen;

• Je hebt uitgebreide kennis van de programma’s OTTO, Cocon, Transyt en Vissim; • hebt kennis van de programmeertaal Ccol;

• Je hebt kennis van verkeersmodellen;

• Je vindt het leuk om als verkeersbeheerser in het krachtenveld van een politiek-bestuurlijke organisatie te werken en bent je bewust van de verschillende belangen;

• Je stemt goed af met andere afdelingen, je vindt het leuk om in een team te werken; • Je bedenkt gemakkelijk alternatieven bij conflicterende belangen en bent in staat om een vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken te bekijken;

• Je hebt een open houding, bent makkelijk te benaderen en weet welk resultaat je wilt bereiken;

• Je bent in staat om je vakgebied stevig te vertegenwoordigen in multidisciplinaire projecten.

Aanbod

• Een leuke funtie waarbij je nauw samenwerkt met politiek, programma- en projectleiders, adviseurs van de afdeling, externe belanghebbenden en je collega’s van het cluster verkeersbeheersing.

• 24 uur per week

• starten: zsm

• Voorlopige einddatum: 30-12-2020

Inlichtingen

Ray Maijnard +3110 8209868

Sollicitatie

Ray Maijnard +3110 8209868

Share: